Vízum do Číny 2018 - Vyřízeno do 4 dnů

Vízum do Číny 2018

Pokud plánujete cestu do Číny, ať již v rámci obchodních či turistických účelů, budete k tomu potřebovat čínské vízum. Vízum do Číny objednejte u nás, ušetřete si starosti, pouze vyplníte formulář…
Při vyřizování víza není nutná vaše osobní přítomnost v naší kanceláři a na ambasádě, vše je možné po dohodě vyřídit poštou. Jsme společnost registrovaná Úřadem pro ochranu osobních údajů (reg.č. 00049727), proto se o svoje osobní údaje nemusíte obávat.

AGENTURA FELIDA - Korunovační 26, Praha 7, 170 00, Bubeneč
- zazvonit na spodní zvonek Felida.

V ulici Korunovační je vice cestovních agentur, naše agentura Felida je na čísle 26! Přijdeme vám otevřít.
Naše pracovní doba: Po - Čt: 9:00 - 17:00, Pá 9:00 - 16:00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě - tel. 732 115 82, prosíme bez zpoždění)
Víza lze vyřizovat 90 dnů před předpokládanou cestou. Doporučujeme vyřízení víz minimálně 30 dnů před odjezdem.

Možnost krátkého parkování před sídlem naší agentury!

Zprostředkování víz do Číny - ceník 2018 (uvedené ceny jsou konečné!)


Doba vyřízení víza do Číny - 4 pracovní dni ode dne podání na ambasádě. Státní svátky se do doby vyřizování víz nepočítají!
Konzulát ČLR v Praze výjimečně přijímá žádosti o urychlené udělení víza do Číny, žadatel se musí dostavit na konzulát osobně. Cizinci se musí dostavit na konzulární oddělení ČLR osobně!
Nevyřizujeme - nezprostředkujeme víza typ: X1 (dlouhodobé studijní vízum), X2 (krátkodobé studijní vízum), Z (pracovní vízum) a S1 (dlouhodobé vízum pro soukromou návštěvu) - žadatel se musi dostavit na konzulát osobně
Pokud má žadatel v pase razítka států: Sýrie, Turecko, Írán, Irák, Tunisko, Egypt, Jemen, Libye, Afghánistán nebo Pákistán – bude jeho žádost více a déle prověřována a je pravděpodobné, že bude pozván k osobnímu pohovoru. Proto doporučujeme vyřídit pro čínská víza zvláštní pas.

Vízum do Číny včetně poplatků - ceník - Vyřízení 4 pracovní dny

Typ víza - objednaní vice víz sleva Doba vyřízení - 4 pracovní dny
CENA ZA OSOBU
Turistické vízum do 30 dnů - 1 vstup 2.950 Kč
Služební vízum do 30 dnů - 1 vstup 2.950 Kč
Služební vízum 1 rok - 2 vstupy 3.950 Kč
Služební vízum 1 - 5 roku multy vstup 90 dnu z 180 je možno dostat po využití dvou vstupoveho víza 5.900 Kč

Potřebné podklady

Žádáme o úhradu víza do Číny při předání podkladů na vyřízení víza! nebo převodem na náš učet Felida s.r.o. - stránka Kontakt

Potřebné dokumenty pro TURISTICKÉ VÍZUM do Číny - 1 vstup do 30 dnů

 • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu z Číny s jednou volnou dvojstránkou
 • 1 x fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií)
 • 1 x průkazová fotografie (současná kvalitní profesionální barevná fotografie na bílém pozadí 3,5x4,5 cm) ne starší více než 6 měsíců
  Žádosti s starou a špatnou fotografií nebo fotografií na jiném než bílém pozadí budou (konzulátem) zamítnuty !!! Za poplatek vytiskneme vaší profesionální foto vysoké rozlišenosti na bílém pozadí ve formátu jpeg dodání naší agentuře.
 • 1 x kompletně vyplněný vízový formulář (zaplnit všechny! kolonky ve formuláři!) stáhnout zde
 • 1 x kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení-pozvání Čínské turistické agentuře)
 • pro vízum s 2 vstupy vyžaduje se doložení zaplacené letenky tam a zpět, rezervace hotelu na dobu pobytu, itinerař cesty
 • rezervace ubytování po celou dobu pobytu v Číně - (kopii hotelové rezervace po celou dobu pobytu)
 • detailní itinerář cesty po Číně (adresovaný ambasádě a podepsaní, uvedení seznam měst, ubytovaní, památek, v pořadí návštěv)
 • víza pro nezletilé s vlastním pasem: souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny obsahující také prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého (notářsky ověřené) - ověřenou kopii rodného listu, pro postižené lékařské vyjádření
 • pro cizince je požadován osobní přístup na konzulátu, platný trvalý pobyt v ČR +15 dnů, zaplácena letenka tam a zpět
 • o udělení víza do Číny, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulát Čínské LR v Praze

Potřebné dokumenty pro SLUŽEBNÍ VÍZUM do Číny

 • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu z Číny s jednou volnou dvojstránkou (půlroční pasy nebudou akceptovány!)
 • 1 x fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií)
 • 1 x průkazová fotografie (současná kvalitní profesionální barevná fotografie na bílém pozadí 3,5x4,5 cm) ne starší více než 6 měsíců
  Žádosti s starou a špatnou fotografií nebo fotografií na jiném než bílém pozadí budou (konzulátem) zamítnuty !!! Za poplatek vytiskneme vaší profesionální foto vysoké rozlišenosti na bílém pozadí ve formátu jpeg dodání naší agentuře.
 • 1 x vyplněný vízový formulář (zaplnit všechny! kolonky ve formuláři!) stáhnout zde
 • *zvací dopis čínské strany (partnerské organizace) (adresovaný ambasádě) kopie v anglickém nebo čínském jazyce
 • **originál vysílacího dopisu (adresovaný ambasádě) v angličtině od české společnosti na hlavičkovém papíře, která vás do Číny vysílá - (podle informaci ze zvacího dopisu)
 • pro vízum s jedním vstupem vysílací dopis se nevyžaduje, pro dva vstupy v pozvání uvedeny 2vstup
 • podnikatel - živnostník je vyžadován přiložit výpis z OR (kopie z internetu)
 • účastník veletrhu China Import and Export Fair (Canton Fair), musí předložit pozvání vydané organizátorem veletrhu
 • pro služební sportovní utkání nutně předložit kopii zvácího dopisu a original vysílací dopis a zpáteční letenkou
 • pro cizince je požadován osobní přístup na konzulátu, platný trvalý pobyt v ČR +15 dnů, zaplácena letenka tam a zpět
 • o udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulát Čínské LR v Praze

 • * ZVACÍ DOPIS (Letter of Invitation) - (sken-kopie) (adresovaný ambasádě)
  vydán zvoucí čínskou organizací/společností na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce
  MUSÍ OBSAHOVAT PŘESNĚ:
  a) kontaktní informace čínské organizace/společnosti (název, adresa, telefon),
  b) správně uvedené celé jméno zvané osoby, její státní příslušnost, pohlaví, datum narození, číslo pasu,
  c) účel návštěvy, časové rozmezí návštěvy pro 1 vstup, více vstupů,
  d) vztahy mezi žadatelem a zvoucí organizací/společností,
  e) způsob finančního krytí návštěvy,
  f) datum vystavení zvacího dopisu,
  g) kontaktní informace osoby vydávající zvací dopis,
  h) celé jméno a podpis zodpovědné osoby, celé jméno v čínštině - poangličtěná verze jména není amabasádou akceptovaná
  i) kulaté červené razítko, podpis odpovědné osoby nesmí zasahovat do razítka.

  **náležitosti VYSÍLACÍHO DOPISU: (Broadcast sending letter) - originál vysílacího dopisu (adresovaný ambasádě)
  a) na hlavičkovém papíře vysílací společnosti, v anglickém jazyce, adresovaný ambasádě s razítkem a podpisem oprávněné osoby
  b) informace o žadateli - vysílané osobě ( jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu)
  c) informace o návštěvě Číny ( účel, konkrétní časové rozmezí 1-více vstup, místo/místa návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou, vztah mezi žadatelem a vysílací společností)
  d) informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí organizace, tel. číslo, adresa)
  e) ve vysílacím dopise musí být jasně vyjádřen vztah mezi vysílací a zvoucí společností (např. dodavatel součástek)
  f) datum vystavení vysílacího dopisu
  Bez všech uvedeních údajů čínská ambasáda zvací a vysílací dopis ne akceptuje !!!

  Údaje vysílacího dopisu a údaje zvacího dopisu musí souhlasit !!!

  Poznámka

  Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. Udělení všech typu víza do Číny plně záleží na rozhodnutí konzulá Čínské Republiky v Praze, který odmítnutí vydání víza nekomentuje a nevrací konzulární poplatek. Více informaci na stránkách - https://www.mzv.cz/

  Úřední dny konzulárního oddělení:

  Po - Pá: 9:00 - 11:30 podání dokumentů, vyzvednutí víz 10:00 - 11:00

  Doručení dokumentů potřebných pro vyřízení víza

  Všechny dokumenty potřebné k podání žádosti o vízum do Číny je nutné doručit či zaslat na naši adresu
  Agentura Felida s.r.o., Korunovační 26, 170 00 Praha - Bubeneč, minimálně den před předpokládaným podáním žádosti na ambasádu.

  • poštou
  • kurýrem
  • osobně
  • e-mailem (pouze údaje pro urychlení připraví podkladů potřebné pro vyřízení víza do Číny!)

  Naše pracovní doba: Po - Čt: 9:00 - 17:00, Pá 9:00 - 16:00 (v nepracovní době po telefonické domluvě tel. 732 115 829).

  Žádáme o úhradu víza do Číny při předání podkladů na vyřízení víza! nebo převodem na náš učet Felida s.r.o. - stránka Kontakt

  Důležité upozornění


  Prosíme vezměte na vědomí, že v procesu vyřizování víz do Číny má naše agentura zprostředkova­telskou funkci a nemůže se zaručit za kladné a včasné vyřízení vaší žádosti. V případě zamítnutí žádosti je poplatek za vízum do Číny nevratný. Po obdržení pasu si prosíme ihned zkontrolujte platnost víza do Číny a veškeré údaje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. UPOZORNĚNÍ: Podmínky pro udělení, platnost víz a ceny za vyřízení čínských víz se mohou měnit a konzulární úřady nejsou povinny cestovní agentury o změnách informovat. Dojde-li ke změně podmínek po podání vaší žádosti, budeme vás neprodleně informovat. Vzniklý nedoplatek je nutné uhradit při převzetí pasu/víza do Číny. Potřebné informace vám doporučujeme ověřit si na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě. Klient stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zobrazeny na webových stránkách agentuře Felida. Udělení víza do Číny plně záleží na rozhodnutí konzulátu Čínské LR.

  Vyzvednutí dokumentů po vyřízení víz do Číny


  • pas si můžete vyzvednout v naší agentuře osobně či v zastoupení v domluvení od 9-17h
  • pas zašleme zpět expresní poštou za poplatek 200 Kč, dobírkou za poplatek 300 Kč

  nahoru

Nevíte si rady s vyplněním formuláře?
Nejste si jistí, jaký typ víza je pro Vás vhodný?
Potřebujete další informace k vyřízení víza do Číny?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.
Agentura Felida s.r.o. | Korunovační 26, 170 00 Praha 7
Lidija Šrámková-Pižent
tel.: +420 732 115 829, +420 222 710 555
e-mail: felida@seznam.cz